Η χλοοκοπτική μηχανή είναι μηχανή αποκλειστικά για την κοπή του γκαζόν. Η χρήση της ενδείκνυται μόνο για σχετικά ομαλές επιφάνειας συνεχόμενου γκαζόν, το οποίο δεν ξεπερνάει τα μερικά εκατοστά. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτών των μηχανών είναι ότι δίνουν ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα και είναι σχετικά εύκολες και ξεκούραστες στην χρήση τους.

Πριν πάμε να επιλέξουμε τι χλοοκοπτικό μηχάνημα χρειαζόμαστε, είναι απαραίτητη η κατανόηση των αναγκών μας. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τα εξής:

 • Την έκταση μας
 • Την συχνότητα του κουρέματος
 • Την μορφολογία του εδάφους
 • Την ύπαρξη εμποδίων
 • Το πόσο καθαρό είναι το γκαζόν μας (πέτρες κ.α.)

Τύποι Χλοοκοπτικής Μηχανής

Πριν αποφασίσετε ποιον τύπο χλοοκοπτικής μηχανής γκαζόν να αγοράσετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις επιλογές σας. Ορίστε οι δύο βασικοί τύποι μηχανών που πρέπει να έχετε κατά νου:

 • Χλοοκοπτική μηχανή εδάφους ή μηχανή γκαζόν
 • Όρθια χλοοκοπτική μηχανή
Τι χλοοκοπτική μηχανή να αγοράσω

1. Χλοοκοπτική Μηχανή Εδάφους

Αρχικά θα σχολιάσουμε τις χλοοκοπτικές μηχανές εδάφους, που ονομάζονται μηχανές γκαζόν. Η χλοοκοπτική μηχανή εδάφους είναι ένας κλασικός τύπος που χρησιμοποιείται ευρέως για την κοπή γκαζόν σε μεγάλες επιφάνειες. Υπάρχει μία σειρά χαρακτηριστικών που πρέπει να προσεχθούν για την αγορά μιας μηχανής γκαζόν. Ο πρώτος διαχωρισμός αφορά την πηγή της ενέργειας του χλοοκοπτικού μηχανήματος, με τις εναλλακτικές ναι είναι οι εξής:

Πηγή Ενέργειας

Ο πρώτος διαχωρισμός αφορά την πηγή της ενέργειας του χλοοκοπτικού μηχανήματος, με τις εναλλακτικές ναι είναι οι εξής (χειροκίνητη, ηλεκτροκίνητη, μπαταρίας και βενζινοκίνητη):

α) Χειροκίνητη: Για απλή και ερασιτεχνική χρήση μπορούμε να ξεκινήσουμε με μία χειροκίνητη μηχανή γκαζόν, που έχει τα εξής πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:

Πλεονεκτήματα:

 • Μικρό κόστος αγοράς και συντήρησης
 • Μικρό βάρος
 • Απλό στην λειτουργία του

Μειονεκτήματα:

 • Περισσότερο χρόνος για να κόψουμε το γκαζόν
 • Μεγάλο ύψος κοπής
 • Τακτικό κούρεμα
 • Δεν έχει κάδο συλλογής

 β) Ηλεκτροκίνητη: Η ηλεκτροκίνητη χλοοκοπτική μηχανή προτείνονται για ερασιτεχνική χρήση, αλλά μεγαλύτερων απαιτήσεων μέχρι 500 m2. Έχουν τα παρακάτω μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα:

Πλεονεκτήματα:

 • Σχετικά μικρό κόστος αγοράς και συντήρησης
 • Χαμηλά επίπεδα θορύβου
 • Σχετικά ελαφριές
 • Γρήγορη εργασία
 • Επιλογή επιθυμητού ύψους κοπής

Μειονεκτήματα:

 • Περιορισμός στην χρήση λόγο δέσμευσης από πρίζα
 • Καλώδιο είναι ενοχλητικό και περιοριστικό
 • Περιορισμένη αντοχή και δυνατότητες

γ) Μπαταρίας: Οι μηχανές γκαζόν μπαταρίας μοιάζουν με τις ηλεκτρικές, με την διαφορά αντί για ρέμα παίρνουν την ενέργειά τους από την μπαταρία, προτείνονται και πάλι για έκταση μέχρι 500 m2 και έχουν τα εξής πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:

Πλεονεκτήματα:

 • Σχετικά μικρό κόστος αγοράς και συντήρησης
 • Χαμηλά επίπεδα θορύβου
 • Σχετικά ελαφριές
 • Γρήγορη εργασία
 • Επιλογή επιθυμητού ύψους κοπής

Μειονεκτήματα:

 • Περιορισμός στην διάρκεια εργασίας, από τη διάρκεια της μπαταρίας
 • Μέριμνα για φόρτιση μπαταρίας
 • Περιορισμένη αντοχή και δυνατότητες

δ) Βενζινοκίνητη: Η βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή γκαζόν προτείνονται για απαιτητική ερασιτεχνική και για επαγγελματική χρήση. Κατάλληλες για χρήση από 100 m2 έως και 1500 m2 – 2000 m2.

Πλεονεκτήματα:

 • Μεγάλη απόδοση, αντοχή, διάρκεια εργασίας
 • Πλήρης αυτονομία

Μειονεκτήματα:

 • Μεγάλο κόστος αγοράς και συντήρησης
 • Υψηλά επίπεδα θορύβου
Τι χλοοκοπτική μηχανή να αγοράσω

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Ισχύς: Για τα ηλεκτροκίνητα χλοοκοπτικά η ισχύς κυμαίνεται 1000 W – 1400 W για χρήση από 50 m2 έως 300 m2 και ισχύς 1600 W – 2000 W για έκταση 300 m2 έως 500 m2, ενώ για τα βενζινοκίνητα για οικιακή χρήση είναι ικανοποιητική ισχύς μέχρι 2 Hp – 3 Hp και για πιο σοβαρή ερασιτεχνική εργασία καλό η ισχύς να είναι 4 Hp – 6 Hp.
 • Κυβισμός: Αφορά τα βενζινοκίνητα χλοοκοπτικά και κυμαίνεται μεταξύ 125 cm2 – 160 cm2 για ερασιτεχνική χρήση, 160 cm2 – 220 cm2 για πιο απαιτητική ερασιτεχνική χρήση και όσο πιο απαιτητική και επαγγελματική η εργασία τόσο πρέπει να αυξάνεται και ο κυβισμός.
 • Πλάτος ή Διάμετρος κοπής: Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος τόσο πιο γρήγορα κουρεύεται το γκαζόν.
 • Ύψος κοπής: Κοιτάμε το ανώτερο και το κατώτερο ύψος κοπής και το πόσες είναι οι ενδιάμεσες σκάλες, με στόχο να βολεύει στην εργασία μας.
 • Κάδος: Σχεδόν όλα έχουν κάδο, αλλά κοιτάμε και το μέγεθος του, γιατί όσο πιο μικρό είναι τόσο πιο συχνά θα χρειάζεται να σταματάμε για να τον αδειάζουμε, το μέγεθος του συνήθως είναι ανάλογο του μεγέθους του μηχανήματος και κυμαίνεται μεταξύ 30 lt – 70 lt.
 • Αυτοπροώθηση: Το αυτοπροωθούμενο μηχάνημα δεν χρειάζεται ώθηση από τον χειριστή, παρά μόνο καθοδήγηση με αποτέλεσμα να γίνεται πιο εύκολα η εργασία και προτείνεται εκεί που δεν υπάρχουν ομαλές κλίσεις και για εκτάσεις άνω των 300 m2. Εναλλακτικά το χλοοκοπτικό κινείται με ώθηση του χειριστή, αλλά η εργασία είναι πιο κουραστική.

2 .Όρθια Χλοοκοπτική Μηχανή

Περνάμε τώρα στα όρθια χλοοκοπτικά, τα οποία είναι μηχανήματα που έχουν σαν εξαρτήματα κοπής είτε την μεσινέζα είτε τον δίσκο και προορίζονται τόσο για ερασιτεχνική όσο και για επαγγελματική εργασία. Πιο συγκεκριμένα η χρήση τους αφορά κυρίως στην περιποίηση του γκαζόν που δεν μπορεί να φθάσει η χλοοκοπτική μηχανή εδάφους, όπως είναι τα σημεία γύρω από εμπόδια ή στις άκρες του γκαζόν.

Πηγή Ενέργειας

α) Βενζινοκίνητη: Τα βενζινοκίνητα χλοοκοπτικά δεν διαφέρουν πολύ με τα αντίστοιχα θαμνοκοπτικά, απλά έχουν χαμηλότερη ισχύ και για αυτό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κοπή κλαδιών.

β) Ηλεκτροκίνητη: Με ισχύ 1000 έως 2000 W, τα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα είναι για πολύ οικιακή χρήση έως λίγο πιο απαιτητική ερασιτεχνική. Προσφέρουν αθόρυβη λειτουργία.

γ) Μπαταρίας: Τα χλοοκοπτικά μπαταρίας μπορούν να αποδώσουν λίγο περισσότερο από τα ηλεκτρικά, αλλά και πάλι η δέσμευση της μπαταρίας σε αυτονομία είναι μεγάλη υστέρηση, οπότε δεν προτείνεται για πολύ απαιτητική εργασία. Προσφέρουν και αυτά αθόρυβη λειτουργία.

χλοοκοπτική

Αξεσουάρ

Τα αξεσουάρ ιδιαίτερα στα όρθια χλοοκοπτικά δεν χρησιμοποιούνται για αισθητικούς ή άλλους λόγους, αλλά για λόγους ασφάλειας και άνεσης της εργασίας, ένα φθηνότερο μηχάνημα συνοδευόμενο από τα απαραίτητα αξεσουάρ μπορεί να έχει πιο ξεκούραστη και εν τέλει πιο αποδοτική εργασία, σε σχέση με ένα σκέτο ακριβότερο μηχάνημα.

Τα απαραίτητο αξεσουάρ μιας όρθιας χλοοκοπτικής είναι:

Ένα ακόμη πλεονέκτημα των χλοοκοπτικών μηχανών εδάφους είναι ότι δεν χρειάζονται να λαμβάνονται πολλά μέτρα ασφαλείας καθώς ο τρόπος κατασκευής και λειτουργίας τους κρατάει τον χειριστή μακριά από τα επικίνδυνα σημεία του μηχανήματος. Προτείνεται η χρήση προστατευτικών ακοής για τον θόρυβο και γαντιών για την απόσβεση των κραδασμών, κυρίως στα βενζινοκίνητα μηχανήματα. Τέλος απαραίτητη είναι και η αγορά λιπαντικού και βενζίνης για τα βενζινοκίνητα μηχανήματα.

Η απόδοση του των όρθιων χλοοκοπτικών μηχανών αυξάνεται επίσης και με την χρήση των κατάλληλων αναλώσιμων μεσινέζας και δίσκου, καθώς η σωστή επιλογή τους βοηθάει δραματικά στην τελική αύξηση της απόδοσης της εργασίας.

Καταλήξτε στην Καλύτερη Επιλογή

Κατά την αγορά μιας χλοοκοπτικής μηχανής γκαζόν, είναι σημαντικό να επιλέξετε ένα μοντέλο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και θα παρέχει αξιόπιστη απόδοση. Με τη σωστή επιλογή και φροντίδα, θα απολαμβάνετε έναν πανέμορφο και καλοπροσαρμοσμένο κήπο που θα ξεχωρίζει. Ακολουθώντας τις παραπάνω συμβουλές, θα είστε σε θέση να κάνετε μια ουσιαστική αγορά χλοοκοπτικής μηχανής γκαζόν.

Δείτε την ευρεία γκάμα των προϊόντων μας πατώντας ΕΔΩ

Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)

1. Πόσο συχνά πρέπει να κόβω το γκαζόν μου;

Η συχνότητα κοπής εξαρτάται από τον τύπο του γκαζόν, αλλά συνήθως συνιστάται να κόβετε το γκαζόν κάθε 7-10 ημέρες.

2. Πώς μπορώ να διατηρήσω τη χλοοκοπτική μηχανή μου σε καλή κατάσταση;

Καθαρίστε το κάτω μέρος της μηχανής μετά από κάθε χρήση και τακτικά συντηρήστε το λάδι και τις λεπίδες της.

3. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποθηκεύσω τη χλοοκοπτική μηχανή μου το χειμώνα;

Καθαρίστε καλά τη μηχανή και αποθηκεύστε την σε ένα καλά αεριζόμενο και στεγνό χώρο. Βεβαιωθείτε ότι η βενζίνη έχει αδειάσει πλήρως και το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο.

One thought on “Τι χλοοκοπτική μηχανή γκαζόν να αγοράσω

 1. .Το κτήμα 1,5 στρέμα εχει χόρτα . Επίπεδο και σε μερικα σημεία και πετρες τι θα προτεινατε ; Χλοοκοπτικές μηχανές εδάφους; Αν υπάρχουν μηχανές γκαζόν με μισινεζα κλπ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *